Název projektu: SALE Marketing 2015 - 2016

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0001539

Název programu podpory: Marketing

Účastí na veletrhu PSI (největší veletržní akcí v oblasti výroby drobných reklamních předmětů) v Německu - Düsseldorf, dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti a internacionalizace společnosti SALE s.r.o. Prezentací obalových materiálů, hologramů a holografických značek a tím spojených nabízených služeb bude docíleno získání nových dodavatelsko - odběratelských vztahů, čímž dojde ke zvýšení mezinárodní expanze - udržení se na stávajících trzích a vstup na trhy nové (zbylé státy EU, 3. země).

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.


Copyright © 2012 Sale - hologramy